HomeČlánky › Historie Turecka

Historie Turecka

Historie Turecka je poměrně bohatá. Ve starověku bylo Turecko a jeho současné území spjato s chetitskou říší, později se Turecko stalo součástí silné Římské říše a  dále také byzantské říše. Dnešní obyvatelé začaly území osidlovat v jedenáctém století. Ti postupně vytvořili poměrně silnou říši – Osmanskou v čele s panovníkem s neomezenou mocí. Osmanská říše však nevydržela věčně, v roce 1923 se rozpadla a vznikla republika, která nastolila modernizaci a demokratizaci země.

 

Napiš názor